VAKEB:2020:2

Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.

Till Avdelningen för arbete och studier söker vi en

Metodstödjare

Att jobba i Värmdö kommun innebär det bästa av två världar – den naturnära småstadskänslan, bara ett stenkast från storstadspulsen. Kollektivt i rusningstrafik tar det ca 30 minuter med direktbuss från Slussen, och bussarna går var tionde minut. I vår centralort Gustavsberg hittar du vårt ljusa och fräscha kommunhus, med närhet till både natur och kommunikationer.

Rollen som metodstödjare innebär att du tillsammans med avdelningschef ansvarar för att evidensbaserad praktik tillämpas i verksamheten och bevakar och bidrar till att relevant forskning implementeras i verksamheten. Du kommer vara ett viktigt stöd för verksamheterna att ta fram processer och arbetssätt som skapar mervärde för avdelningens målgrupper, med särskilt fokus på självförsörjning och kompetensförsörjning. Du sammanställer kunskapsunderlag och bidrar till utveckling av utredningsmetodik och till en ”bästa praktik”. En annan, viktig uppgift, blir att omvärldsbevaka och följa förändringar i lagstiftning, kunskapsstöd, metoder och arbetssätt.

Metodstödjarrollen kan med fördel ha en processledarfunktion och bistår verksamheterna att få sammanhållna processer, ”från ax till limpa”, med fokus på goda resultat och resurseffektivitet.

Vi söker dig som har en utbildning som av arbetsgivaren ses som relevant, bred kompetens och flerårig erfarenhet av de verksamhetsområden avdelningen hanterar. Du har en förmåga att se till helheten likväl som förståelse för de olika delarna. Du kan omsätta idéer och förslag till konkret handling utifrån de förutsättningar verksamheterna innehar. Samarbete och samverkan är självklara inslag där du är en skicklig kommunikatör med god förmåga att bygga goda arbetsrelationer.

Inom Individ och arbetslivskontoret planeras för minst tre metodstöd. Metodstödet är direkt underställd avdelningschef med ett särskilt ansvar för professionsområdet i relation till både chef och medarbetare.

Avdelningen för arbete och studier arbetar bland annat med utredning och verkställighet av ekonomiskt bistånd, budget och skuldrådgivning, kommunala arbetsmarknadsåtgärder, etablering, stöd och samhällsorientering till nyanlända samt kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. I avdelningen finns även yrkes- och studievägledning samt utbildningar inom yrkeshögskolan. Samarbete med näringslivet, civilsamhället samt myndighetssamverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa och migrationsverket är viktiga inslag i avdelningens uppdrag.

I Värmdö kommun erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, personalstöd, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.

Anställningen är en tillsvidareanställning och omfattar heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg. Klicka på ”sök tjänst” nedan och följ sedan instruktionerna. Urval och intervjuer sker löpande så registrera gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast 12 april 2020.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta avdelningschef Andreas Johansson 08-570 470 00. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons

________________________________________________________________________

Behöver du hjälp när du ska registrera din ansökan? Kontakta vår support på telefon 08–570 482 37. Du når oss också via e-post support.rekrytering@varmdo.se.

När du söker jobb i Värmdö kommun behandlas din ansökan som en inkommen handling och kommunen har därför skyldighet att spara dina uppgifter i två år. Efter två år raderas uppgifterna. Tänk på att personuppgifter kan komma att lämnas ut i samband med utlämnande av ansökningshandlingar enligt offentlighetsprincipen. Vill du veta mer hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR så kan du läsa här: https://www.varmdo.se/naringslivocharbete/arbetaivarmdokommun/vanligafragor/minauppgifter.4.c174412152bb34972353383.html