KUSASK:2020:3

Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.

Till Utbildningskontoret, Avdelning styrning och kvalitet söker vi en

Handläggare

med specialpedagogisk kompetens

Varje dag går ca 7000 barn och ungdomar till en skola i Värmdö. I utbildningskontoret ingår all personal och ledning med ansvar för allt som rör Värmdö kommuns utbildningsverksamhet. Detta ställer krav på ett välfungerande samspel mellan organisationens olika delar och processer

Utbildningskontoret i Värmdö kommun söker nu en handläggare med specialpedagogisk kompetens.

Rollen som handläggare innebär att d arbetar med bedömning och uppföljning av ansökningar om tilläggsbelopp för barn/elever i förskolor och skolor. I det arbetet ingår att bedöma barn och elevers behov av extraordinära stödinsatser. Som handläggare kommer du även att hantera andra ärendetyper som knyter an till stödinsatser för barn/elever.

Som handläggare i Barn- och elevstöd kommer du att ge stöd och service till de kommunala förskolorna och skolorna i deras kvalitetsarbete gällande barn och elever i behov av särskilt stöd. I arbetet ingår också viss kompetensutveckling, samordning och ledning av identifierade utvecklingsinsatser. Arbetet bedrivs i nära samarbete med övriga medarbetare inom utbildningskontoret. Det finns också ett pedagogiskt centrum knutet till Barn- och elevstöd. Som handläggare kommer du samarbeta med övrig personal där, i syfte att utveckla och stödja Värmdö kommuns förskolor och skolor. Vi är inne i en spännande utvecklingsfas när det gäller processer inom gruppen och avdelningen, och där kommer du att vara delaktig.

Vi söker dig som har en specialpedagogisk högskoleexamen och minst fem års praktisk yrkeserfarenhet inom området specialpedagogik. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom gymnasieskolan och/eller grund- /gymnasiesärskolan och erfarenhet av handläggning av tilläggsbelopp. Du ska ha god kunskap i relevant lagstiftning och styrdokument. Du behöver också ha god digital kompetens, eftersom vi mestadels arbetar digitalt. Det är viktigt att du är analytisk strukturerad och systematisk, med fokus på kvalitet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är en strukturerad och självgående person med känsla för god kvalitet. Du är serviceinriktad och ansvarskännande och kan arbeta lösningsinriktat och flexibelt. Du är prestigelös och tycker om att samarbeta med olika aktörer i och utanför skolan.

Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Vi prioriterar den digitala förnyelsen för att möta förväntningar i ett alltmer digitaliserat samhälle.

Inom Utbildningskontoret arbetar ca 1300 personal inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, fritidshem och gymnasium. På Avdelning styrning och kvalitet finns alla funktioner som jobbar med utbildning i central förvaltning samlade. Avdelningens uppdrag omfattar central myndighetsutövning inom utbildningsområdet, prognos och behovsbedömningar, samt lednings- och verksamhetsstöd till de kommunala verksamheterna. Avdelningen arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, kunskap och kompetens och med effektiva arbetssätt och processer.

I Värmdö kommun erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, personalstöd, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.

Anställningen omfattar heltid och är en tillsvidareanställning med tillträde snarast.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg. Klicka på ”sök tjänst” nedan och följ sedan instruktionerna. Välkommen med din ansökan senast 2 juni 2020. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Agnetha Hedenbergh, chef Barn- och elevstöd, tfn 08-570 485 54. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

________________________________________________________________________

Behöver du hjälp när du ska registrera din ansökan? Kontakta vår support på telefon 08–570 482 37. Du når oss också via e-post support.rekrytering@varmdo.se.

När du söker jobb i Värmdö kommun behandlas din ansökan som en inkommen handling och kommunen har därför skyldighet att spara dina uppgifter i två år. Efter två år raderas uppgifterna. Tänk på att personuppgifter kan komma att lämnas ut i samband med utlämnande av ansökningshandlingar enligt offentlighetsprincipen. Vill du veta mer hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR så kan du läsa här: https://www.varmdo.se/naringslivocharbete/arbetaivarmdokommun/vanligafragor/minauppgifter.4.c174412152bb34972353383.html