Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Jag förstår!
Starta BankID-programmet och skriv in din säkerhetskod.

VOG:2021:1

Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.

Till VOK Styrning och Kvalitet söker vi en

Psykolog till skola

Varje dag går ca 4500 barn och ungdomar till en grundskola eller grundsärskola i Värmdö. I utbildningskontoret ingår all personal i våra verksamheter samt ledning med ansvar för allt som rör utbildningsverksamheten. Detta ställer krav på ett välfungerande samspel mellan organisationens olika delar och processer. På avdelning styrning och kvalitet finns alla funktioner som arbetar med utbildning i central förvaltning samlade däribland verksamhetschef för medicinsk- och psykologisk elevhälsa. Skolläkarna och skolpsykologerna ingår under denna ledning. Avdelningen är inne i en stark utvecklingsfas för att erbjuda bästa möjliga service, kunskap och kompetens och utveckla effektiva arbetssätt och processer.

Elevhälsan i Värmdö växer som aldrig förr. Nu söker vi dig som vill vara med och förstärka och forma elevhälsans psykologiska insats (EPI).
Den psykologiska insatsen omorganiserades med start HT-20 och är fortfarande i uppstartsfasen. Elevhälsan inom Värmdö kommuns grundskolor och grundsärskola är främst hälsofrämjande och förebyggande och ger stora möjligheter att utveckla och anpassa arbetet. Målet är att främja elevernas hälsa och utveckling så att utbildningens mål kan stödjas.

I Värmdö kommun finns det 10 grundskolor, tre små öskolor, en grundsärskola och 33 förskolor. Som skolpsykolog i Värmdö arbetar man ute på ett antal skolor (ca 4-5) men har sin anställning i central förvaltning. Totalt består den psykologiska insatsen av 300 % psykolog samt verksamhetschef.

Uppdraget som skolpsykolog innebär ett hälsofrämjande och förebyggande arbete enligt skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer för EPI. EPI ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du kommer att samverka, ge råd och stöd samt information till skolledning, elevhälsoteam och pedagoger, ge psykologisk handledning och konsultation samt initiera, samordna och leda möten kring elever i behov av särskilt stöd/elever i kris. Du kommer också ge stöd och motivera elever/familjer till utredning, stöd och behandling och också genomföra bedömningar och utredningar samt samarbeta och ha kontakt med andra samarbetspartners.

Vi söker dig som har:
- psykologexamen (5-årig utbildning vid Universitet) samt ett års praktiktjänstgöring,
PTP. Legitimation utfärdat av Socialstyrelsen (efter psykologexamen och godkänd PTP).
- kunskap och erfarenhet av psykologarbete inom skola/elevhälsa.
- konsultations- /handledningskompetens och förmåga att analysera komplexa
organisationer.
- god kännedom om skolans organisation och styrdokument, ingående kunskap om
relevanta lagar och förordningar.
- förmåga att arbeta i team och att samarbeta med andra verksamheter.
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
- förmågan att förmedla kunskap och erfarenheter.

För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.

Som person ser vi att du:
- har en mycket god självinsikt, uppvisar självständighet och integritet.
- har en mycket god analytisk förmåga, är kreativ och har initiativförmåga.
- har förmåga att förmedla trygghet och empati på ett professionellt sätt utifrån din
yrkesroll.
- kan hantera grupprocesser och leda grupper samt kan hantera kris och konflikter.
- har förmåga att översätta och anpassa teoretisk kunskap till praktisk tillämpning.
- är systematisk och noggrann samt tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt vid
användandet av test och utredningsmaterial.

I Värmdö kommun erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, personalstöd, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.

Anställningen omfattar 70-100 % tillsvidaretjänst. Provanställning kan komma att prövas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg. Klicka på "sök tjänst" nedan och följ sedan instruktionerna. Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2021. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Med hänsyn till semestrar kan återkoppling dröja till mitten på augusti.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Kristina Hultin-Nyström, Verksamhetschef för den medicinska och psykologiska insatsen, 08-570 474 91.
Sophia Sörgardt Jansson, skolpsykolog med ledningsansvar, 08-570 480 40

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

________________________________________________________________________

Behöver du hjälp när du ska registrera din ansökan? Kontakta vår support på telefon 08-570 482 37. Du når oss också via e-post support.rekrytering@varmdo.se.

När du söker jobb i Värmdö kommun behandlas din ansökan som en inkommen handling och kommunen har därför skyldighet att spara dina uppgifter i två år. Efter två år raderas uppgifterna. Tänk på att personuppgifter kan komma att lämnas ut i samband med utlämnande av ansökningshandlingar enligt offentlighetsprincipen. Vill du veta mer hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR så kan du läsa här:
https://www.varmdo.se/naringslivocharbete/arbetaivarmdokommun/vanligafragor/minauppgifter.4.c174412152bb34972353383.html